آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

برگزاری کارگاه HSE در پانزدهم اسفند 1397 ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محل سالن رشد

کارگاهها
۶ اسفند ۱۳۹۷

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان

اخبار
۲۱ بهمن ۱۳۹۷

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه