آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

کارگاه HPLC

اخبار
۲۷ آبان ۱۳۹۶

ازمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان در نظر دارد به منظور آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارگاه آموزش تئوری-عملی HPLC را برگزار نماید.


کارگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

کارگاهها
۲۰ آبان ۱۳۹۶

کارگاه میکروسکوپ نیروی اتمی