دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهلت ثبت پیشنهاده

حوزه ریاست
۱۴ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

حوزه ریاست
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

🛎️ بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند:

حوزه ریاست
۱۵ تیر ۱۴۰۱

🛎️ بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که سقف درس مطالعه آزاد «معرفی به استاد» فقط و فقط برای ترم 4003 چهار درس شده است...


🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو دانشگاه گلستان برگزار می کند:

حوزه ریاست
۱۵ تیر ۱۴۰۱


🟢کارگروه ترویجی فناوری نانو دانشگاه گلستان برگزار می کند:

حوزه ریاست
۱۵ تیر ۱۴۰۱


تمدید مهلت ثبت درخواست کارآموزی دانشجویان کارشناسی

حوزه ریاست
۶ تیر ۱۴۰۱


اطلاعیه در خصوص نیم‏سال تابستان 1401

حوزه ریاست
۵ تیر ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی


🛎🛎🛎 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان مستعد

حوزه ریاست
۳۱ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز چهارشنبه 1 تیر 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز سه شنبه 31 خرداد 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...