دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اخبار و اطلاعیه ها

🛎🛎🛎 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان مستعد

حوزه ریاست
۳۱ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز چهارشنبه 1 تیر 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز سه شنبه 31 خرداد 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز دوشنبه 30 خرداد 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز یکشنبه 29 خرداد 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز شنبه 28 خرداد 1401

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


🛎🛎🛎 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان مستعد آدرس سایت جهت ارائه درخواست از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد

حوزه ریاست
۲۸ خرداد ۱۴۰۱


🔵 برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰ مقطع کارشناسی ارشد

حوزه ریاست
۲۱ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز چهارشنبه 25 خرداد 1401

حوزه ریاست
۱۸ خرداد ۱۴۰۱


لیست امتحانات پایانی روز سه شنبه 24 خرداد 1401

حوزه ریاست
۱۸ خرداد ۱۴۰۱


۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...