معاونت دانشجویی و فرهنگی

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی

فرهنگی
۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی


رتبه بندی سراهای دانشجویی غیر دولتی

دانشجویی
۷ تیر ۱۳۹۹

جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی درخصوص رتبه بندی سراهای دانشجویی


صورتجلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی بابت اجاره بهای پرداختی نيمسال دوم 99-98

عمومی
۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مقرر گردید دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی غیردولتی استان گلستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بابت اجاره بهای سراهای دانشجویی حداکثر 60 درصد مبلغ اجاره بها را بابت هزینه های اجاره ساختمان و یک نفر پرسنل حفاظت فیزیکی پرداخت نمایند.


جدول زمان بندی درخواست وام نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

عمومی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم والیبال دانشجویان پسر برای حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۲۱ آبان ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم تکواندو دانشجویان پسر جهت حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

جلسه با بازیکنان تیم هندبال دانشجویان دختر جهت آماده سازی و حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان جشنواره پاییزه دانشجویان:

تربیت بدنی
۱۳ آبان ۱۳۹۸

انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویی:

تربیت بدنی
۸ آبان ۱۳۹۸

*فوری*مهم*کارنامه سلامت جسم و روان:

مشاوره
۲۰ مهر ۱۳۹۸

۱۲