معاونت پژوهش و فناوری

بالای اسلایدر

برگزاری بازدید مجازی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

۲۱ آذر ۱۴۰۱

بازدید مجازی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در روز یکشنبه 20 آذرماه 1401 برگزار شد.

متن کامل
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...