مدیریت امور تربیت بدنی

برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

اخبار ورزشی
۲۹ مهر ۱۳۹۹

برنامه ورزش صبحگاهی مشترک دانشگاه گلستان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

اخبار ورزشی
۲۲ مهر ۱۳۹۹

برگزاری روزانه پیاده روی صبحگاهی در پردیس جدید دانشگاه

اخبار ورزشی
۲۲ مهر ۱۳۹۹

برگزاری آزمون عملی داوطلبین رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

اخبار ورزشی
۲۲ مهر ۱۳۹۹

برگزاری آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشگاه:

اخبار ورزشی
۱ دی ۱۳۹۸

اطلاع رسانی افتتاحیه زمین چمن مصنوعی دانشگاه:

اخبار ورزشی
۱۹ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر:

اخبار ورزشی
۴ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر:

اخبار ورزشی
۴ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 دانشجویان دختر:

اخبار ورزشی
۳ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 دانشجویان پسر:

اخبار ورزشی
۳ آذر ۱۳۹۸

صفحه:  123