مدیریت امور فرهنگی

اخبار

وبینار سنسورهای مهندسی برق

عمومی
۳۱ تیر ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی کنترلیسم

عمومی
۳۱ تیر ۱۳۹۹

کارگاه مجازی آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در مهندسی برق

عمومی
۳۱ تیر ۱۳۹۹

برنامه و مدرسین کلاس های تابستانی مدیریت امور فرهنگی

عمومی
۳۱ تیر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مجازی آنتی استرس

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مجازی آنتی استرس هدف کنترل هیجان و استرس ویژه
آزمون مجازی پایان ترم


برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 24/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 24/3/99


برگزاری وبینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو 8/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو 8/3/99


برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 6/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 6/3/99


کارگاه عکاسی معماری (نشست شماره 1)

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

کارگاه عکاسی معماری (نشست شماره 1)


Eplan برگزاری دوره آموزشی نرم افزار

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

Eplan برگزاری دوره آموزشی نرم افزار


صفحه:  12345678910...