مدیریت امور فرهنگی

اخبار

مسابقه پیمان غدیر

عمومی
۲۲ تیر ۱۴۰۱

اولین نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو دانشگاه گلستان

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه ملی مروری بر فناوری‌های استحصال انرژی از منابع تجدیدپذیر

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار ملی آشنایی با انواع انرژی‌های تجدیدپذیر

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نخستین کارگاه مبانی مدلسازی ژیوتکنیک پلکسیز 📌Plaxis

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه: *"مقدمه ای بر مدل سازی اقلیمی و ریز مقیاس گردانی"*

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار ذهن مسئله محور- انجمن آمار

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مسابقه ملی تازه های برق با موضوع "تازه شو"

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار ملی نیک‌زیستی از منظر ناصرخسرو

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه: *"مقاله نویسی ISI"*

انجمن های علمی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...