معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شروع کلاس های نیمسال تابستان 1399

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۲۸ تیر ۱۳۹۹

لیست دروس تخصصی ارائه شده تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

برنامه نهایی زمانبدی دروس عمومی و پایه ارائه شده در ترم تابستان 99

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۱۲ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1399

اطلاعیه مدیریت آموزشی
۷ تیر ۱۳۹۹

اطلاعات پشتیبانی برای آزمون های مجازی پایان نیمسال

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 400-1399

اطلاعیه امور استعدادهای درخشان
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

راهنمای شرکت در آزمون های مجازی دانشگاه

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مربوط به حذف ترم و مرخصی تحصیلی در نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه عمومی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه عمومی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صفحه:  123456789