معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین فروشگاه لاستیک خودرو دنا ( نمایندگی دنا ) و دانشگاه

خبر معاونت مالی و اداری
۱۵ تیر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین فروشگاه لوازم خانگی دوو با دانشگاه

خبر معاونت مالی و اداری
۱۵ تیر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه بارزگانی شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت استان گلستان

خبر معاونت مالی و اداری
۱۵ تیر ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 5

خبر معاونت مالی و اداری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

انعقاد تفاهم نامه با شیرینی سرای تشریفات در آستانه سال جدید

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه پوشاک ادریسی

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پروتئینی مظاهر گوشت گلستان

خبر معاونت مالی و اداری
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه مسجد در سایت پردیس جدید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه دانشکده تعاون

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه ساختمان اساتید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

۱۲۳۴