معاونت دانشجویی و فرهنگی

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی

شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی آشنایی با مبانی مهندسی روشنایی و نورپردازی ت.سط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق با سخنرانی مهندس مجتبی شمس  26 مرداد 1399


تعداد بازدید: 798