معاونت دانشجویی و فرهنگی

صورتجلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی بابت اجاره بهای پرداختی نيمسال دوم 99-98

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  31/2/99 شروع شد. در ابتدای این جلسه آقای دکتر خوش­فر مسئول محترم شورای نظارت و ارزیابی سراها در خصوص آسیب­های ناشی از بیماری کرونا بر روی اقتصاد جامعه و خانواده ها و لزوم کمک به افراد نیازمند خصوصاً دانشجویان، سخنانی ایراد فرمودند همچنین در خصوص نحوه و مقدار اجاره بهای پرداختی توسط دانشجویان، بحث و تبادل­نظر صورت گرفت و در ادامه هر یک از اعضای شورا و نیز سرا داران حاضر در جلسه نظرات خود را ارائه نمودند. در نهایت موارد ذیل به تصویب رسید:

 

  1. مقرر گردید دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی غیردولتی استان گلستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بابت اجاره بهای سراهای دانشجویی حداکثر 60 درصد مبلغ اجاره بها را بابت هزینه های اجاره ساختمان و یک نفر پرسنل حفاظت فیزیکی پرداخت نمایند.

 

 


تعداد بازدید: 908