مدیریت امور تربیت بدنی

معرفی مدیریت

 نام و نام خانوادگی: مرتضی سنگدوینی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزشی

مدرک تحصیلی: دکتری

ایمیل : m.sangdevini@gu.ac.ir

تلفن تماس: 38737320


تعداد بازدید: 2050