دانشکده علوم

نشست صمیمی رئیس و معاونین دانشکده با کارکنان

شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

نخستین نشست کاری رئیس و معاونین دانشکده علوم با کارکنان دانشکده در روز سه شنبه ساعت 10 صبح در سالن شهید علیمحمدی برگزار گردید.

  

  


تعداد بازدید: 184