دانشکده علوم

جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

9 عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و مورفولوژی نانوفریت کبالت، مس، روی با درصدهای جانشینی مختلف کبالت به جای مس به روش همرسوبی شیمیایی
نام و نام خانوادگی دانشجو: جواد طوسی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: حسن خندان فدافن
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: مریم ابارشی
تاریخ دفاع: 9 آذر
ساعت دفاع: 13:30
لینک جلسه دفاع:      https://adobe2.gu.ac.ir/toosi   

 

9 عنوان پایان نامه: بررسی خواص فیزیکی نانوفریت های اپینلی منگنز-نیکل-کبالت ساخته شده به روش سنتز سبط
نام و نام خانوادگی دانشجو: بهنام عقل لی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: حسن خندان فدافن
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: محمدباقر باقریه نجار
تاریخ دفاع: 4 آذر
ساعت دفاع: 11
لینک جلسه دفاع:      https://adobe2.gu.ac.ir/behnam   

 

8 عنوان پایان نامه: بررسی اثر روش تهیه پلی استرها بر روی جرم مولکولی و پایداری
حرارتی آنها با استفاده از دی کربوکسیلیک اسیدها و دی اسیدکلرایدها
نام و نام خانوادگی دانشجو: بهمن یانق
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: حسین میقانی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:  
تاریخ دفاع: 16 مهر
ساعت دفاع: 11
لینک جلسه دفاع:      https://adobe2.gu.ac.ir/defa_yanegh   

 

عنوان پایان نامه:  
نام و نام خانوادگی دانشجو: ملیحه مالکی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: فاضله خواجه نبی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:  
تاریخ دفاع:  
ساعت دفاع: 15
لینک جلسه دفاع:      https://adobe2.gu.ac.ir/d9611283118      

 

عنوان پایان نامه: طرح های بهینه در بررسی فارماکوکینتیک دارو با یک کنترل فعال
نام و نام خانوادگی دانشجو: حسنا احمدی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: منوچهر بابانژاد
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: -
تاریخ دفاع: 99/6/26
ساعت دفاع: 11
لینک جلسه دفاع: https://adobe2.gu.ac.ir/c1130117g1p300014

 

  5  عنوان پایان نامه: مباحثی در چندگونای گروه های چند پوچ توان
نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه مهدی پور
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: محبوبه علیزاده صنعتی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: پیمان برومند
تاریخ دفاع: 99/6/30
ساعت دفاع: 12
لینک جلسه دفاع:  http://bbb2.gu.ac.ir/b/amo-gqe-huk

 

  4  عنوان پایان نامه: جذب سطحي كادميم توسط يك نانو ذرات فلزي
نام و نام خانوادگی دانشجو: میترا رفیع زاده
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نرگس صمدانی لنگرودی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: -
تاریخ دفاع: 99/4/30
ساعت دفاع: 10-12
لینک جلسه دفاع: http://adobe2.gu.ac.ir/rvgv7yckvrs9

 

  3  عنوان پایان نامه: مطالعه اثر آلايش نانو لوله هاي كربني چند جداره با عناصر واسطه سبك از خانواده ( Fe - Cu - Mn - Sc )
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد خال زاده
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: مسعود بزی جوان
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: رحیم لطفی اوریمی
تاریخ دفاع: 99/4/28
ساعت دفاع: 10-12
لینک جلسه دفاع:         http://adobe2.gu.ac.ir/d9611283123     

 

   2  عنوان پایان نامه: اثر ديناميك ذرات گرد و غبار بر مؤلفه گازي قرص‌هاي پيش سياره‌اي
نام و نام خانوادگی دانشجو: پریسا ابوالقاسمی
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:             محسن شادمهری   
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: فاضله خواجه نبی
تاریخ دفاع: 99/4/23
ساعت دفاع: 15-17
لینک جلسه دفاع: http://adobe2.gu.ac.ir/d9611283101

 

   1   عنوان پایان نامه: سنتز و شناسايي پلي‌ايميدهاي هتروسيكليك و بررسي خواص حرارتي آنها
نام و نام خانوادگی دانشجو: پوريا ازموده اله دهي
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:             حسین میقانی               
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور: محسن مظاهری تهرانی
تاریخ دفاع: 1399/4/22
ساعت دفاع: 13-15
لینک جلسه دفاع: http://bbb۲.gu.ac.ir/b/s-h-۶jp-hdh


 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 1566