معاونت پژوهش و فناوری

همایشهای در حال برگزاری

 

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی

کنگره بین المللی «Concer Genomics»

چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (OGPC2022)

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در جهان

همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب همزیستی مسالمت آمیز 

اولین همایش ملی راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم زیستی

سومین همایش ملی ریاضی و آمار

دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک

اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم زیستی

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش ها و راهکارها

دومین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی با هدف تحلیل چالش های تعامل میان نظام دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 2888