کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

افراد

   

              نام و نام خانوادگی: فرشته طبرسا

              مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

              رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

              سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

                                                                                  

وظایف و اختیارات:

- ورود اطلاعات منابع اطلاعاتی در نرم‌ افزار کتابخانه؛

- پشتیبانی وب سایت کتابخانه و مرکز نشر؛

- انجام امور مربوط به چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس1:

گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

تلفن: 01732233574 --    32254168 یا 4-01732254163  داخلی 327 

آدر س2:

استان گلستان-کیلومتر 10 جاده گرگان-گنبد (کمربندی جدید گرگان-سرخنکلاته)، پردیس دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری-دفتر کتابخانه و مرکزنشر

                   کد پستی: 79142-49361

تلفن:  01738735710 -- 01732303979
پست الکترونیک: f.tabarsa@gu.ac.ir

 

              نام و نام خانوادگی: ساره مقصودلو باباخانی

              مدرک تحصیلی: کارشناسی

              رشته تحصیلی: الهیات - فقه و حقوق

              سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

 

وظایف و اختیارات:

- ورود اطلاعات منابع اطلاعاتی در نرم‌ افزار کتابخانه؛

- بررسی و سفارش خرید منابع اطلاعاتی؛

- انجام امور مربوط به چاپ کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

آدرس1:

گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

تلفن: 01732233574 --    32254168 یا 4-01732254163  داخلی 327 

آدر س2:

استان گلستان-کیلومتر 10 جاده گرگان-گنبد (کمربندی جدید گرگان-سرخنکلاته)، پردیس دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری-دفتر کتابخانه و مرکزنشر

                   کد پستی: 79142-49361

تلفن: 01738735720 -- 01732303979
پست الکترونیک: s.maghsoodloo@gu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: محمدزمان صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت جهانگردی

سمت: کارشناس کتابخانه

 

وظایف و اختیارات:

- کارشناس بخش امانت کتابخانه؛

- رف‌خوانی و وجین منابع کتابخانه؛

- انجام امور محوله از سوی مدیر محترم کتابخانه و مرکز نشر.

 

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

تلفن: 01732233574 --    32254168 یا 4-01732254163  داخلی 327 

پست الکترونیک: m.sadeghi@gu.ac.ir


        

 


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی
  • کارکنان
  • افراد
تعداد بازدید: 2261