کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کارگاه آموزشی «آشنایی با خدمات و پایگاه های اطلاعاتی RICeST و ISC» برگزار شد.

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه که به عنوان شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فعالیت می کند، با هدف آشنایی بیش از پیش دانشگاهیان محترم با فعالیت ها، خدمات و پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، کارگاه آموزشی در روز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد. موضوعات مورد بحث در این کارگاه آموزشی که توسط دکتر حمید علیزاده زوج و خانم مرضیه گلتاجی مطرح شد، عبارت بودند از: تاریخچه مختصری از پایگاه های اطلاعاتی و آموزش نحوه استفاده از خدمات RICeST، نحوه جستجوی مقالات تمام متن در RICeST ، تاریخچه مختصر ISC و آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و خدمات ISC


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • کارگاه آموزشی
  • مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  • رایسست
  • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
  • پایگاه های اطلاعاتی
تعداد بازدید: 887