کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

به روز رسانی آرشیو کتاب های الکترونیکی در سامانه کتابخانه مجازی دانشگاه

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، آرشیو کتاب های الکترونیکی در سامانه کتابخانه مجازی دانشگاه به روزرسانی شد. پیرو به روزرسانی فصلی آرشیو کتب دیجیتال در مورخ 98/12/20 تعداد 19,194 عنوان کتاب جدید به این کتابخانه افزوده شده است.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • دانشگاه گلستان
  • کتاب الکترونیکی
  • کتابخانه مجازی
  • بروزرسانی
تعداد بازدید: 160