کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کارگاه آموزشی «مدیریت اطلاعات و منابع علمی با استفاده از برنامه مندلی» برگزار شد.

دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دومین دوره از کارگاه آموزشی «مدیریت اطلاعات و منابع علمی با استفاده از برنامه مندلی» روز یک شنبه 98/10/01 در سالن شهید علیمحمدی دانشگاه برگزار گردید. این دوره با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان و با حضور آقای دکتر فاطمی، عضو هیأت علمی دانشگاه، مدرس دوره، برگزار شد.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • دانشگاه گلستان
  • کارگاه آموزشی
  • مدیریت اطلاعات
  • مندلی
  • Mendeley
تعداد بازدید: 205