کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

ثبت نام طرح غدیر در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه انجام می شود

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه،متقاضیان ثبت نام در طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه ها می توانند به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مراجعه فرمایند. آقای صادقی، نماینده طرح غدیر در دانشگاه هستند. اعضای محترم علمی (رسمی و پیمانی) و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند از مزایای طرح غدیر استفاده کنند و با عضویت در این طرح از خدمات کتابخانه های مقصد عضو طرح غدیر بهره برداری فرمایند.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی. طرح غدیر
تعداد بازدید: 473