گروه نظارت و ارزیابی

اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال اول سال تحصیلی 1402- 1401

چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ارزشیابی درست، منطقی و مبتنی بر واقعیت از عملکرد استاد کمک بسیار زیادی به کیفیت آموزشی دانشگاه می نماید. خواهشمندیم با دقت هرچه تمام تر از تاریخ 1401/10/10 لغایت 1401/10/16 با مراجعه به سامانه گلستان در این فرآیند شرکت نمایید.

لازم به ذکر است نتیجه ارزشیابی انجام شده توسط دانشجویان در هر درس به صورت تجمیع شده، پس از اعلام و ثبت نهایی نمرات به رویت استاد محترم درس رسانده خواهد شد. (نظرات هر دانشجو به صورت کاملاً محرمانه خواهد بود)

ضمناً دریافت کارت ورود به جلسه امتحان (گزارش 428 در سامانه گلستان) و مشاهده نمرات پایان ترم منوط به انجام این ارزشیابی می باشد.

راهنمای پاسخگوئی به سوالات ارزشیابی

 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه


تعداد بازدید: 55