گروه نظارت و ارزیابی

شرکت در ارزیابی عملکرد مدیران ستادی دانشگاه

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

طبق سنوات گذشته ارزشیابی معاونان و مدیران ستادی دانشگاه انجام می پذیرد. فرم­های ارزیابی به صورت الکترونیکی و به محض ورود به سامانه آموزشی گلستان قابل دسترسی است. شایان ذکر است مهلت انجام مرحله اول این نظرسنجی تا تاریخ 1401/04/20 می­ باشد.

* فیلم راهنما *


تعداد بازدید: 120