مدیریت امور حقوقی و قراردادها

اعضای دفتر حقوقی

 علی اسفندیار

مدیر دفتر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

تحصیلات: دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران

 

ناصر دیه جی

کارشناس حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

نجیبه میرعلی کتولی

کارشناس حقوقی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد گرگان

 

علی جافر نوده

کارشناس امور اداری و قراردادها

تحصیلات: کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 

مصطفی محمد نژاد

کارشناس امور ثبتی، اسناد و املاک

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل

 

 


تعداد بازدید: 268