گروه فناوری و خدمات رایانه ای

اتصال سامانه آموزش مجازی دانشگاه به سامانه گلستان

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جهت بهبود عملکرد سامانه آموزش و آزمون مجازی دانشگاه اطلاعات سامانه گلستان به این سامانه متصل گردید.


تعداد بازدید: 525