گروه فناوری و خدمات رایانه ای

اتصال سامانه درسی moodle به next cloud 

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جهت بهبود ارتقای عملکرد سامانه درسی moodle جهت ذخیره سازی فایلهای درسی اساتید فضای ابری nextcloud  به این سامانه متصل شد.


تعداد بازدید: 805