گروه فناوری و خدمات رایانه ای

راه اندازی شبکه دولت و شبکه ملی در پردیس شهید بهشتی دانشگاه

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با توجه به جابجایی کارکنان دانشگاه از سایت پردیس سرخنکلاته به پردیش شهید بهشتی جهت تسریع امور حوزه مدیریت اداری و مدیریت مالی دانشگاه لاین جدید شبکه دولت و همچنین شبکه ملی در پردیس شهید بهشتی دانشگاه راه اندازی شد.


تعداد بازدید: 580