گروه فناوری و خدمات رایانه ای

برقراری شبکه و لینک فیبر نوری ساختمان اساتید علوم انسانی (هومن)

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

با توجه به افتتاح ساختمان اساتید علوم انسانی (هومن) جهت برقراری ارتباط بهتر با شبکه دانشگاه تجهیزات شبکه و لینک فیبر نوری این ساختمان نیز راه اندازی گردید.


تعداد بازدید: 591