دانشکده علوم انسانی

تاریخچه و معرفی

در راستای تحقق خواسته بر حق و دیرینه مردم فهیم و فرهیخته استان گلستان برای تأسیس و راه اندازی دانشگاهی جامع، هیأت محترم دولت با مصوبه ای (اسفند 1384) این مهم را جامه عمل پوشاند و از نیمسال دوم سال تحصیلی 86-1385پذیرش دانشجو در دو رشته ادبیات فارسی و جغرافیا (ژئومورفولوژی) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز گردید.

با راه اندازی این دو رشته فرآیند راه اندازی دانشکده علوم انسانی برای اولین بار در استان گلستان به عنوان یکی از دانشکده های اصلی و دولتی کلید خورد. با تأسیس دانشگاه گلستان در ابتدای سال 1387 و انتزاع دانشکده علوم انسانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، این دانشکده به دانشگاه گلستان پیوست.

دانشکده علوم انسانی طی یک دهه فعالیت خود در دانشگاه گلستان توانست از رشد فزاینده ای در زمینه جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت (شامل 11 دانشیار، 39 استادیار) برخوردار گردد.

­­­­­

گروه ها، رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

ردیف

گروه ها

رشته ها

گرایش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

زبان و ادبیات انگلیسی

---

آموزش

*

*

---

ادبیات

*

*

2

زبان و ادبیات فارسی

---

---

*

*

3

 

جغرافیا و سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 

---

برنامه ریزی شهری

---

*

آب و هواشناسی

---

*

مخاطرات محیطی

---

*

برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار

---

*

برنامه ریزی روستاییبرنامه ریزی کالبدی

---

*

جغرافیا

*

---

4

جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات

جامعه شناسی

---

*

---

روابط عمومی

---

*

---

روانشناسی

---

*

---

5

حقوق و الهیات

حقوق

---

*

---

 

معارف اسلامی

 

شیعه شناسیجامعه شناسی

---

*

شیعه شناسیکلام

---

*

تاریخ انقلاب اسلامی

---

*

6

علوم ورزشی

---

---

*

---

 

7

 

مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اقتصاد

---

*

---

مدیریت

بازرگانی

*

---

 

آمار دانشجویان فعال به تفکیک مقطع

مقاطع

دختر

پسر

مجموع

کارشناسی

903

275

1178

کارشناسی ارشد

140

72

212

جمع کل

1043

347

1390

 


  • برچسب ها:
  • رشته ها تصویب هیات دولت
تعداد بازدید: 5389