دانشکده علوم انسانی

انتصابات جدید دانشکده

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی رئیس دانشگاه گلستان، دکتر سمیه عماد الدین به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری و همچنین دکتر نوروز نیمروزی به عنوان سرپرست گروه جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب شد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است، "امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین­ نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید".

همچنین از زحمات دکتر بهمن باینگانی مدیر گروه سابق جامعه شناسی، سیاسی و ارتباطات قدردانی گردید.

 


تعداد بازدید: 69