دانشکده علوم انسانی

حداکثر مهلت ثبت پیشنهاده دانشجویان کارشناسی ارشد اعلام شد

شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

با توجه به لزوم ارائه پیشنهاده های پایان­ نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا قبل از نیمسال سوم تحصیلی آنها، بدین وسیله یادآور می­ گردد حداکثر مهلت ثبت پیشنهاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 و ماقبل در سامانه گلستان، تا مورخ 1401/06/27 می­ باشد.

همانطور که مستحضرید با توجه به ارسال لیست پیشنهاده­ های مصوب به حوزه معاونت پژوهشی، جهت برخورداری از پژوهانه تحصیلات تکمیلی، آخر شهریورماه است، عدم ثبت پیشنهاده تا تاریخ یادشده، باعث جا ماندن از لیست شهریورماه و تاخیر ارسال تا بهمن ماه خواهد گردید.


تعداد بازدید: 56