معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه بارزگانی شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت استان گلستان

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارمندان محترم و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، تفاهم نامه ای با  اتحادیه بارزگانی شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت استان گلستان با شرایط ذیل منعقد گردیده است

ماده 1 ) موضوع تفاهم نامه :

1/1 ) فروش اقساطی لوازم خانگی به کارکنان دانشگاه گلستان می باشد.

ماده 2 ) مدت اجرای تفاهم نامه : 

این تفاهم نامه از تاریخ تنظیم قرارداد به مدت  دو سال شمسی مجری و معتبر می باشد و در صورت رضایت طرفین از نحوه ارائه خدمات و رعایت تعهدات سابق قابل تمدید برای سالهای بعد با شرایط قبلی یا شرایط جدید
می باشد.

ماده 3 ) شرایط تفاهم نامه :

3/1 ) حداکثر مدت بازپرداخت بهای کالای خریداری شده هشت ماه از تاریخ فاکتور فروش می باشد و بازپرداخت اقساط بصورت کسر از حقوق پرسنل توسط دانشگاه گلستان صورت می پذیرد.

3/2 ) هیچ گونه کارمزدی به مبلغ جمع فاکتور جهت اقساط اضافه نمی گردد .

3/3 ) سقف میزان خرید برای پرسنل توسط امورمالی شرکت با توجه به فرم و اصل امضا مدیر اداری و پشتیبانی و ممهور به مهر دانشگاه تعیین می گردد.

3/4 ) اتحادیه موظف است بهای کالاهای خود را براساس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ارائه و هرگونه افزایش قیمت تحت هر عنوان قابل قبول نخواهد بود.

3/5 ) اتحادیه کالاهای عرضه شده خود را با تنظیم ضمانت نامه تحویل می نماید و مسئولیت کیفیت و سلامت آنرا خدمات پس از فروش بعهده می گیرد.

 3/6 ) خرید کالا از اتحادیه از طریق  فرم پیوست این تفاهم نامه و با معرفی این دانشگاه صورت می گیرد و هرگونه خریدخارج از چارچوب معرفی نامه دانشگاه یاخارج ازاین تفاهم نامه مشمول تعهدات دانشگاه نمی شود.

3/7 ) اتحادیه بایستی اصل فرم فاکتور فروش کالا با مبلغ مندرج در آن را جهت کسر از حقوق کارمند
( خریدار) حداکثر تا دهم هر ماه بصورت کتبی به امور مالی دانشگاه ارسال نماید.

آدرس : گرگان ، جرجان یکم، کوی امام حسین(ع) ،کوچه امام حسین(ع) یکم، انتهای کوچه، تلفن دفتر فروش : 32151124


  • برچسب ها:
  • تفاهم نامه
  • رفاهی
  • فرم
تعداد بازدید: 482