معاونت اداری، مالی و عمرانی

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پروتئینی مظاهر گوشت گلستان

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

موضوع تفاهم نامه:

فروش کلیه محصولات پروتئینی فروشگاه اعم از گوشت، مرغ ، میگو و ... به کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان مطابق با شرایط مندرج در این تفاهم نامه

شیوه و شرایط فروش محصولات به کارکنان دانشگاه:

1-1-فروش انواع محصولات فروشگاه با کسر 5% تخفیف بر قیمت روی اتیکت محصول  می باشد.

2-1-پرداخت هزینه خرید به فروشگاه، بعد از پایان مدت فروش اجناس و پس از ارسال نامه و لیست گزارش خرید کارکنان دانشگاه از سوی طرف دوم تفاهم نامه، در تاریخ 99/2/31 پرداخت خواهد شد.

با ارائه معرفی نامه به فروشگاه، حداکثر تا مبلغ ذکر شده در معرفی نامه می باشد.

مدت تفاهم نامه :

مدت خرید از فروشگاه : از 98/12/1 الی 99/1/31 می باشد.

 آدرس فروشگاه:

گرگان –خیابان گلشهر- نبش گلشهر 7 – فروشگاه پروتئینی مظاهر می باشد.

 


تعداد بازدید: 1146