محمدمهدی شهرازی

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

  32245371 - 017
  m.m.shahrazi@gu.ac.ir
 
رزومه

 • شهرازی، محمدمهدی، انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‌بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‌های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، (1396) ، ، 267- 280
 • علمی، زهرا (میلا) ، ابونوری، اسمعیل ، راسخی، سعید، شهرازی، محمد مهدی، اثر شکست‏های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران ، مدلسازی اقتصادی ، (1393) ، ، 57-73
 • راسخی، سعید، شهرازی، محمدمهدی، آزمون کارایی بازار ارز، مطالعه موردی ایران ، اقتصاد پولی-مالی ، (1391) ، ،
 • شهرازی، محمدمهدی؛ یزدانی، زینب، بررسی وجود حافظه‏ بلندمدت در نوسانات بازدهی بازار طلای ایران: کاربردی از مدل FIGARCH ، اولین همایش ملی اقتصاد ایران ، (1396/اردیبهشت) ، ،
 • سعید راسخی؛ شهرازی، محمدمهدی، کارایی بازار ارز و نظام ارزی: یک مطالعه موردی برای ایران ، همایش ملی جهاد اقتصادی ، (1391/بهمن) ، ،
 • شهرازی، محمدمهدی؛ یزدانی، زینب، اثر شوک های مثبت و منفی بر صادرات غیرنفتی واقعی: یک مطالعه موردی برای ایران ، همایش ملی- دانشجویی جهاد اقتصادی ، (1390/بهمن) ، ،
 • شهرازی، محمدمهدی، اثر نرخ ارز واقعي بر واردات با تأکید بر نقش بيماري هلندي: یک مطالعه موردی برای ایران ، دومین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران ، (1390/آبان) ، ،
 • شهرازی، محمد مهدی، اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا، ارز و سهام ایران ، دانشگاه مازندران ، (1393/10/23)
  • رساله دکترا- اساتید راهنما و مشاور: پروفسور زهرا علمی، پروفسور اسماعیل ابونوری و پروفسور سعید راسخی
 • شهرازی، محمد مهدی، فرضیه بازار کارا: یک مطالعه موردی برای بازار ارز خارجی ایران ، دانشگاه مازندران ، (1389/6/27)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد- اساتید راهنما و مشاور: پروفسور سعید راسخی و پروفسور اسماعیل ابونوری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.