علی اکبر تجری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دکتری (۱۳۹۵)

علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر

دانشگاه تبریز - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۱)

علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر

دانشگاه تبریز - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۸)

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

فردوسی مشهد - ایران

ارتباط

رزومه

 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar، Intrusion Detection in Computer Networks Using Decision Tree and Feature Reduction ، پدافند الكترونيكي و سايبري ، (1400) ، 3 ،
 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar, Intrusion Detection with Low False Alarms using Decision Tree-based SVM Classifier , International Journal of Web Research , (2021) , 2 ,
 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar, Type 2 Diabetes Prediction using Gray Wolf Optimization Algorithm , Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology , (2021) , 15 ,
 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar, ACO-based Type 2 Diabetes Detection using Artificial Neural Networks , Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology , (2021) , 1 ,
 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar, A GWO-based Attack Detection System Using K-means Clustering Algorithm , Technology Reports of Kansai University , (2020) , 8 ,
 • Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar، An Accurate Anomaly-based Intrusion Detection System using a Valid Dataset ، Technology Reports of Kansai University ، (1399) ، 3 ،
 • Karimpour, Jaber; Lotfi, Shahriar; Tajari Siahmarzkooh, Aliakbar, Intrusion detection in network flows based on an optimized clustering criterion , Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences , (2016) , 3 ,
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، تركيب خوشه بندي k-means و الگوريتم فراابتكاري گرگهاي خاكستري براي افزايش دقت پيش بيني بيماري ديابت نوع 2 ، چهارمين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم ، (1400/آذر) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر: بیات، مصطفی، الگوريتم فراابتكاري مبتني بر ازدحام ذرات بهبود يافته براي توازن بار در محاسبات ابري ، چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران ، (1400/خرداد) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر: بیات، مصطفی، سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر خوشه بندي فازي بهبود يافته ، چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران ، (1400/خرداد) ، ،
 • Tajari Siahmarzkooh, aliakbar، An Efficient Attack Detection Approach Based on a Proper Feature Selection Strategy ، اولين همايش ملي نوآوري، فناوري هاي نوين و كاربردي در مهندسي برق و كامپيوتر ، (1399/آذر) ، ،
 • Tajari Siahmarzkooh, aliakbar، A Combined Data Mining Algorithm for Load Balancing in Cloud Networks ، اولين همايش ملي نوآوري، فناوري هاي نوين و كاربردي در مهندسي برق و كامپيوتر ، (1399/مرداد) ، ،
 • Tajari Siahmarzkooh, aliakbar، An Improved ICA-based Load Balancing System using PSO ، پنجمين كنفرانس ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي ، (1399/اردیبهشت) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، تشخيص كارآمد حملات سايبري با استفاده از شبكه ي عصبي يادگير ، كنفرانس ملي سيستم هاي هوشمند و محاسبات سريع ، (1398/بهمن) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، پيش بيني نفوذ به شبكه با استفاده از شبكه عصبي فازي تطبيقي در اينترنت اشياء ، كنفرانس ملي سيستم هاي هوشمند و محاسبات سريع ، (1398/بهمن) ، ،
 • مسیح پور، زینب: تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، تشخيص بيماري كبدي با استفاده از نرم افزار RapidMiner و ويژگي هاي درخت تصميم ، اولين كنفرانس علمي پژوهشي مكانيك، برق، كامپيوتر و علوم مهندسي ، (1398/شهریور) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم زيرآب با استفاده از الگوريتم خوشه بندي و رقابت استعماري ، اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و علوم شناختي ، (1398/اردیبهشت) ، ،
 • تجری سیاه مرزکوه، علی اکبر، راه كار مبتني بر تركيب الگوريتم ژنتيك و رقابت استعماري براي زمان بندي وظايف در شبكه هاي ابري ، اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و علوم شناختي ، (1398/اردیبهشت) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.