دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر لیلا لطفی

 

گروه آموزشی

مهندسی شیمی

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی 

شبیه سازی مولکولی، محیط زیست

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : l.lotfi@gu.ac.ir

تلفن : 6-6235-3426-017


تعداد بازدید: 231