دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

انتصاب سرپرست دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی طی حکمی آقای دکتر علی­‌اکبر دهنو خلجی عضو هیات علمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه گلستان به عنوان سرپرست دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول را منصوب کرد.

سرپرست دانشگاه با قدردانی از خدمات روسا و مدیران پیشین گفت: مهم ترین عامل پویایی و رشد علمی دانشگاه ارتقا کیفی آموزش است.

وی از سرپرست جدید دانشکده  فنی و مهندسی علی آباد خواست تا با بهره‌مندی از توان مدیران گروه‌ها و کارشناسان آن دانشکده و جلب همکاری اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان، علاوه بر تدبیر امور جاری بر اساس آیین­ نامه­‌ها، ضوابط و مقررات موجود نسبت به برنامه ریزی، تحول و نوآوری در امر آموزش برای تحقق دانشگاه جامعه محور، کارآفرین و تمدن ساز تلاش نماید.

در پایان مراسم سرپرست دانشگاه با اهداء لوح سپاس از زحمات دکتر مرتضی زنگانه رئیس دانشکده فنی و مهندسی علی آباد تقدیر و تشکر کرد.


تعداد بازدید: 221