دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکتر امین باغانی

گروه آموزشی

مهندسی نقشه برداری

مرتبه علمی

استادیار

زمینه ها و علایق پژوهشی

  • مدلهای ریاضی در فتوگرامتری
  • فتوگرامتری بردکوتاه و کاربردهای آن
  • تکنولوژی لیدار و کاربردهای آن
  • پردازش داده های ابرنقاط سه بعدی
  • روش‌های تقریب در ژئودزی

صفحات شخصی

  

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : a.baghani@gu.ac.ir

تلفن : 6-6235-3426-017 (داخلی 121)


تعداد بازدید: 923