دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دکترمحسن لشکربلوک

 

گروه آموزشی

مهندسی عمران 

مرتبه علمی

استادیار

زمینه های پژوهشی

شبیه سازی عددی سیالات غیر نیوتنی - مدلسازی جریان های گذرا

صفحات شخصی

ScholarScopus

رزومه

CV

ارتباط

ایمیل : m.lbolok @gu.ac.ir

تلفن : 6-6235-3426-017

بیوگرافی

 


تعداد بازدید: 2096