دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه مهلت ثبت پیشنهاده

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

حداکثر مهلت ثبت پیشنهاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ و ماقبل در سامانه گلستان، تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ می باشد. خواهشمند است دانشجویانی که تاکنون اقدام نکرده اند در اسرع وقت به مدیر گروه و اساتید راهنمای خود مراجعه کنند


تعداد بازدید: 163