دانشکده فنی و مهندسی گرگان

🛎️ بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند:

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

🛎️ بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که سقف درس مطالعه آزاد «معرفی به استاد» فقط و فقط برای ترم 4003 چهار درس شده است.

 📌 آن دسته از دانشجویانی که تمام نمرات آنها اعلام و نهایی شده است و با چهار درس فارغ التحصیل می شوند، از هفته آینده و از طریق سامانه جامع گلستان منوی پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایند.

شورای آموزشی دانشگاه


تعداد بازدید: 197