معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و مصوبات کارشناسی ارشد

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

(مصوب جلسه ۸۶۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴)

   
 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن

   
         
         
         
         
         

تعداد بازدید: 3593