مدیریت امور فرهنگی

فرم و آیین نامه ها

شورای فرهنگی انجمن علمی انتشار نشریه تغییر مشخصات نشریه
ارسال آثار نشریات کاندیداتوری نشریات کارت هدیه فرم طرح نویسی
اعزام به مسابقات بازدید علمی کمک هزینه فرهنگی درخواست عضویت در کانون
آیین نامه ها      
انجمن علمی  تشکل های اسلامی کانون های فرهنگی نشریات دانشجویی
     
کرسی های آزاد اندیشی      

 


  • برچسب ها:
  • فرم
  • انجمن علمی
  • کانون فرهنگی
  • تشکل های اسلامی
تعداد بازدید: 4108