مرکز تحقیقات ابر اشیاء

خدمات

استانداردسازی، تعریف پایان نامه های دانشجویی، مشاوره، طراحی و اجرا در حوزه های

  • سیستم های کنترلی هوشمند با قابلیت کنترل از طریق شبکه داده و اینترنت
  • سیستم های توزیع شده و پردازش ابری
  • پایگاه های داده توزیع شده
  • رابط های کاربردی و پروتکل های ماشین-ماشین
  • رابط های کاربردی و پروتکل های ماشین-سرویس دهنده
  • نرم افزارهای کاربردی تحت وب و تلفن همراه خاص حوزه اینترنت اشیا
  • پلتفرم های تولید نرم افزارهای کاربردی و سیتم عامل های خاص حوزه اینترنت اشیا

تعداد بازدید: 2218