مرکز مشاوره دانشگاه

متخصصین مرکز

 مرکز مشاوره دانشگاه گلستان با حفظ "اصل راز داری" و "کرامت انسانی" آماده ارائه خدمات مشاوره و درمان در حوزه های تخصصی و با استفاده از مشاوران زیر می باشد:

لیست متخصصان مرکز مشاوره

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و مقطع تحصیلی

1

محسن جلالی

دکتری روان شناسی بالینی(مدیر مرکز)

2

مهناز  بابایی

دکتری روان شناسی

3

هیوا  محمودی

دکتری روان شناسی

4

محمد حسن منتظری

دکتری روان شناسی

5

نازنین خواجه

دکتری مشاور خانواده

6

زینب  سالاری

دکتری مشاوره

7

لاله  لنگری

کارشناسی ارشد روان شناسی

8

الهام سادات  نصیری

کارشناسی ارشد مشاور تحصیلی

9

سحر  شکوهی فر

کارشناسی ارشد روان شناس

10

فاطمه سادات مرتضوی

کارشناسی ارشد مشاور خانواده


تعداد بازدید: 668