گروه آموزشی زمین شناسی

مدیر گروه

دكتر هادی عمرانی
رشته تحصیلی
زمین شناسی - گرایش پترولوژی
دانشکده
دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی
زمین شناسی
مرتبه علمی
دانشیار- پایه 12
دانشگاه محل فارغ التحصیلی
دانشگاه تبریز - کشور ایران


تعداد بازدید: 1846