گروه آموزشی زمین شناسی

زمان بندی و پوستر سخنرانی ها و کارگاههای هفته پژوهش گروه زمین شناسی

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

لیست و زمان بندی سخنرانی ها و کارگاههای هفته پژوهش گروه زمین شناسی (13 تا 18 آذرماه 1400)

لينك ورود به سخنراني ها و كارگاهها: /https://adobe2.gu.ac.ir/research-lecture2

پوستر سخنراني ها به ترتيب زمان ارائه:

 


تعداد بازدید: 370