گروه آموزشی زمین شناسی

معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد حسن احمدی

رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس گروه زمین شناسی و مدیر امور دانشجویی

پست الکترونیکی: a.ahmadi@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 755