معاونت دانشجویی و فرهنگی

جدول زمان بندی درخواست وام نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

جدول زمان بندی درخواست وام نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 از 98/11/15 لغایت 98/12/17 میباشد


تعداد بازدید: 778