معاونت دانشجویی و فرهنگی

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم تکواندو دانشجویان پسر جهت حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2:

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

 


تعداد بازدید: 585