معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی کمیسیون فرهنگی

فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی: مجموعه ای از فعالیت های عضو هیأت علمی که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی و مطابق با قانون اساسی و ارزش های انقلاب اسلامی است.


  • برچسب ها:
  • ماده یک
  • ارتقاء اساتید
  • فعالیت های فرهنگی
  • تربیتی
  • اجتماعی
تعداد بازدید: 969