معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی کمیسیون ماده یک فرهنگی:

کارشناس کمیسیون:

نام و نام خانودگی:مریم کدایی

مدرک تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

ایمیل:m.kadaei@gu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی 313

معرفی کمیسیون:

فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی: مجموعه ای از فعالیت های عضو هیأت علمی که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی و مطابق با قانون اساسی و ارزش های انقلاب اسلامی است.

آیین نامه کمیسین ماده یک فرهنگی                 فرم تبدیل وضعیت             فرم ارتقا


  • برچسب ها:
  • ماده یک
  • ارتقاء اساتید
  • فعالیت های فرهنگی
  • تربیتی
  • اجتماعی
تعداد بازدید: 1365