معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه

با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو مكلف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيت دانشجو اعم از دانشجوي داخل يا وابسته يا خارجي باشد، خودداري كند.در غير اينصورت براساس مفاد آئين نامه با وي برخورد مي شود.


  • برچسب ها:
  • شورای انضباطی
  • حقوق عمومی دانشجویان
تعداد بازدید: 946